top of page
52985372624_28a809da10_o.jpg
VCDO - transparant.png

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Op 15 juni 2023 mochten wij het Charter in ontvangst nemen.

Hieronder vind je al onze acties om het charter te behalen terug. Heb je vragen over één van de acties?
We beantwoorden deze met veel Plezier: meerweten@parfie.be

Structurele samenwerking met goed(e) doel(en)

Scherm­afbeelding 2023-10-21 om 12.44.23.png

Opleiding tot burn out coach en eventuele kennisverspreiding naar dichtste netwerk

SDG3.png

Engagement opnemen binnen
(hoge)scholen en opleidingen

SDG4.jpg

Energieverbruik monitoren om de opmaak van een CO2 - voetafdruk te starten.

SDG 7.png

Expliciete aandacht voor de ergonomie op evenementen met bv. aandacht in de

briefing vooraf, eventueel een bezoek/ check door een ergonoom.

Scherm­afbeelding 2023-12-28 om 08.20.32.png

Procesoptimalisatie: bestuderen of een bepaald ERP - pakket aan de orde is om feedback,
eventuele problemen problemen ed. te capteren.

SDG9.png

Tegen 2030 de voedselverspilling op events en bij consumenten per capita halveren en voedselverlies reduceren in de productie- en bevoorradingsketens

SDG12

Herschrijven van website om de juiste klemtoon te leggen
op de hoofdactiviteit van Parfie

SDG16.png

Opstellen van een code of conduct voor externe partners en leveranciers

SDG16.png

Olifant in de kamer benoemen van evenementen en duurzaamheid

SDG16.png
bottom of page